Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là tiểu luận môn phân tích thiết kê hệ thống code được viết bằng c# có báo cáo kèm theo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm Quản lý hoạt động đoàn khoa công nghệ thông tin bao gồm các chức năng quy trình sau:đăng kí hoạt động đoàn khoa, phản hồi sai sót, triển khai kế hoạch hoạt động, thống kê điểm rèn luyện theo hoạt động, thống kê điểm rèn luyện trong học kì,trừ điểm, thống kê điểm rèn luyện trong học kỳ vào cuối học kỳ.

Một số hình ảnh file báo cáo, phần mềm:

Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

Một số source code c# khác bạn tham khảo thêm:

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

1 review for Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo tiểu luận phần mềm quản lý hoạt động đoàn c# sql server

Thêm đánh giá