Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo. Đây là đồ án môn học c# rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#. Có nhiều chức năng nghiệp vụ hay như quản lý đoàn viên, báo cáo thống kê, in ấn ….

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code quản lý đoàn viên c#:

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

source code quản lý đoàn viên c# có nội dung báo cáo như sau:

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐỘNG ĐỒ ÁN.. 7

 1. Các biên bản họp nhóm.. 7
 2. Bảng phân tích SWOT: 9
 3. Tên chính thức của đồ án: 10
 4. Tôn chỉ của đồ án. 10
 5. Bảng kế hoạch thời gian thực hiện đồ án : 11
 6. Công nghệ sử dụng trong đồ án: 12

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 13

 1. Các biểu đồ use case. 13

1.1. Biểu đồ use case Đoàn trường: 13

1.2. Biểu đồ use case Liên chi : 13

1.3. Biểu đồ use case Chi đoàn : 13

1.4. Đặc tả use case Đoàn trường : 14

1.5. Đặc tả use case Liên chi : 20

1.6. Đặc ta Usecase Chi đoàn. 23

 1. Các biểu đồ hoạt động : 25

2.1  Biểu đồ hoạt động đoàn trường : 25

2.2. Biểu đồ hoạt động Liên chi : 25

2.3. Biểu đồ hoạt động chi đoàn. 26

 1. Các biểu đồ tuần tự : 27

3.1. Biểu đồ tuần tự đoàn trường : 27

3.2. Biểu đồ hoạt động liên chi : 28

3.3. Biểu đồ hoạt động đoàn trường : 28

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 29

 1. Các table mô tả cơ sở dữ liệu. 29
 2. Biểu đồ diagram thể hiện mối quan hệ. 50
 3. Các giao diện của phần mềm : 51

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 55

 1. Các chức năng đã làm được : (liệt kê chức năng và hình ảnh minh họa). 55
 2. Những điều chưa làm được. 55
 3. Hướng phát triển. 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO   56

 

Một số source code đồ án c# khách có thể bạn quan tâm :

Source code kèm báo cáo phần mềm quản lý đoàn viên trường đại học c# có data

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo”