Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo. Với nhiều chức năng nghiệp vụ hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn c#. Source code đã test và chạy rất tốt trên VS2013.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code quản lý đoàn viền trường đại học c#:

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

Nội dung báo cáo source code quản lý đoàn viền trường đại học c#:

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐỘNG ĐỒ ÁN.. 7

 1. Các biên bản họp nhóm.. 7
 2. Bảng phân tích SWOT: 9
 3. Tên chính thức của đồ án: 10
 4. Tôn chỉ của đồ án. 10
 5. Bảng kế hoạch thời gian thực hiện đồ án : 11
 6. Công nghệ sử dụng trong đồ án: 12

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 13

 1. Các biểu đồ use case. 13

1.1. Biểu đồ use case Đoàn trường: 13

1.2. Biểu đồ use case Liên chi : 13

1.3. Biểu đồ use case Chi đoàn : 13

1.4. Đặc tả use case Đoàn trường : 14

1.5. Đặc tả use case Liên chi : 20

1.6. Đặc ta Usecase Chi đoàn. 23

 1. Các biểu đồ hoạt động : 25

2.1  Biểu đồ hoạt động đoàn trường : 25

2.2. Biểu đồ hoạt động Liên chi : 25

2.3. Biểu đồ hoạt động chi đoàn. 26

 1. Các biểu đồ tuần tự : 27

3.1. Biểu đồ tuần tự đoàn trường : 27

3.2. Biểu đồ hoạt động liên chi : 28

3.3. Biểu đồ hoạt động đoàn trường : 28

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 29

 1. Các table mô tả cơ sở dữ liệu. 29
 2. Biểu đồ diagram thể hiện mối quan hệ. 50
 3. Các giao diện của phần mềm : 51

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN   55

Một số source code c# gần giống các bạn có thể tham khảo ở đây:

Chia sẻ source code quản lý đoàn viên c# đầy đủ data và báo cáo

Source code kèm báo cáo phần mềm quản lý đoàn viên trường đại học c# có data

 

1 review for Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c# có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Chia sẻ source code quản lý đoàn viền trường đại học c#

Thêm đánh giá