Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# Rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý bán hàng c# có những chức năng chính sau:

 • Trang chủ
 • Nhân viên
 • Bán hàng
 • Sản phẩm
 • Hóa đơn
 • Nhập hàng
 • Danh mục
 • Hệ thống
 • Trang để đăng nhập và đăng xuất phần mềm

Một số hình ảnh đề tài:

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Đề tài gần giống bạn có thể tham khảo :

Tải source code phần mềm quản lý bán hàng C# có báo cáo kết nối sql

1 review for Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Thêm đánh giá