Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# Rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý bán hàng c# có những chức năng chính sau:

  • Trang chủ
  • Nhân viên
  • Bán hàng
  • Sản phẩm
  • Hóa đơn
  • Nhập hàng
  • Danh mục
  • Hệ thống
  • Trang để đăng nhập và đăng xuất phần mềm

Một số hình ảnh đề tài:

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Đề tài gần giống bạn có thể tham khảo :

Tải source code phần mềm quản lý bán hàng C# có báo cáo kết nối sql

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo”