Tải phần mềm quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Tải phần mềm quản lý bán hàng c# full code và báo cáo. Đây là code đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c# . Với nhiều tính năng như quản lý bán hàng, quản lý xuất nhập hàng, quản lý nhân viên …..

Mô tả chi tiết

Tải phần mềm quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Tải phần mềm quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Tải phần mềm quản lý bán hàng c# có nội dung sau:

1.     Chức năng:

Phần mềm “quản lý siêu thị” tìm hiểu và xây dựng chương trình sử dụng mà ở đó người dùng có thể dễ dàng quản lý các nghiệp vụ trong một siêu thị như quản lý hàng hóa (nhập hàng, xuất hàng), quản lý nhân viên, khách hàng…

2.      Người dùng:

  • Thủ kho
  • Kế toán trưởng
  • Quản trị viên
  • Giám đốc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải phần mềm quản lý bán hàng c# full code và báo cáo”