Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# kết nối sql server có báo cáo . code đã test và chạy rất tốt trên vs 2017. các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Source code Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# có mục lục báo cáo như sau cho các bạn tham khảo:

 1. Giới Thiệu Sơ Lược Về Đề Tài 3
 2. Mục đích của phần mềm.. 3
 3. Các chức năng chính dự kiến của phẩn mềm.. 4
 4. Khảo Sát, Phân Tích Và Thiết Kế CSDL Cho Phần Mềm.. 4
 5. Mô hình liên kết thực thể ER.. 4
 6. Mô Tả Chi Tiết 5
 7. Mô Hình Quan Hệ. 9
 8. DIAGRAM.. 9

III.       Thiêt Kế Giao Diện Phần Mềm.. 10

 1. Giao Diện Login. 10
 2. Giao Diện Chính Phần Mềm.. 10
 3. Giao Diện Nhập Liệu Cho Người Dùng Và Chức Năng Nghiệp Vụ Chính Của Phần Mềm.. 11
 4. In Báo Cáo, Thống Kê Cho Phần Mềm.. 15
 5. In Báo Cáo. 15
 6. Thống Kê Bán Hàng, Tồn Kho Sản Phẩm.. 20
 7. Bảo Mật Hệ Thống. 22
 8. Phân Quyền Truy Cập Hệ Thống. 22
 9. Sao Lưu Dữ Liệu. 22
 10. Kịch Bản Bản Sử Dụng. 23
 11. Thêm Mới Một Nhân Viên. 23
 12. Thêm Phiếu Nhập. 28
 13. Xuất Phiếu Xuất Hàng Cho Khách Hàng. 31

VII.      Đánh Giá Và Kết Luận. 33

Một số hình ảnh và file báo cáo :

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

Source code c# gần giống:

Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

1 review for Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý bán hàng c# full báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  code đồ án tốt nghiệp hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá