Tải source code quản lý tài sản WPF – C# đầy đủ code

Tải source code quản lý tài sản WPF – C# đầy đủ code. Là code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. Các bạn download code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý tài sản WPF - C# đầy đủ code

Tải source code quản lý tài sản WPF – C# đầy đủ code

Tải source code quản lý tài sản WPF – C# có những chức năng sau:

  1. Quản lý nhân viên
  2. quản lý danh mục tài sản
  3. quản lý thiết bị
  4. Quản lý tài khoản
  5. Báo cáo thống kê

và nhiều tính năng khác nữa các bạn tham khảo nhé . JAVA5

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý tài sản WPF – C# đầy đủ code”