Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót

Source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót. Với nhiều tính năng hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình  c#. Các bạn tải về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót 2

Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót 2

 

Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót 2

Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót 2

Source code quản lý nhà sách c# có những tính năng sau:

  • Quản lý sách trong đó có thêm mới sách, chỉnh sửa sách, tra cứu sách
  • khách hàng có thêm khách hàng, chỉnh sửa khách hàng, tra cứu khách hàng
  • Quản lý nhập – xuất: Lập phiếu nhập sách, lập hóa đơn bán sách, lập phiếu thu tiền
  • Báo cáo: Lập báo cáo tồn, lập báo cáo công nợ
  • Hệ thống: đổi mật khẩu , phân quyên,  đăng nhập…..
  • Đầy đủ chức năng in ấn báo cáo…….

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý nhà sách c# với đầy đủ tính năng cực hót”