Download source code hệ thống đặt hàng trực tuyến PHP miễn phí

Mô tả chi tiết

Download Code hệ thống đặt hàng trực tuyến PHP

Download Code hệ thống đặt hàng trực tuyến PHP

Download source code hệ thống đặt hàng trực tuyến PHP miễn phí:

Các tính năng của hệ thống này như sau:

- đặt hàng sản phẩm trực tuyến
- tải lên thiết kế sản phẩm trực tuyến
- thêm, chỉnh sửa, xóa sản phẩm
- gửi xác nhận đơn đặt hàng qua email
- quản lý đơn đặt hàng trực tuyến
- Hộp tổ hợp phân cấp Ajax cho phương thức thanh toán.
- thêm phí giao hàng ngoài vùng phủ sóng
- đặt phòng an toàn
- diễn đàn cho nhận xét của khách hàng về trang web
- tạo báo cáo khác nhau
- và nhiều cái khác

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Download source code hệ thống đặt hàng trực tuyến PHP miễn phí”