Tải source code đề tài quản lý học sinh c# full báo cáo có database

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code đề tài quản lý học sinh c# full báo cáo có database. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code đề tài quản lý học sinh c# full báo cáo có database

Tải source code đề tài quản lý học sinh c# full báo cáo có database

Tải source code đề tài quản lý học sinh c# full báo cáo có database

Tải source code đề tài quản lý học sinh c# full báo cáo có database

Tải source code đề tài quản lý học sinh c# full báo cáo có database

Tải source code đề tài quản lý học sinh c# full báo cáo có database

 

Tải source code đề tài quản lý học sinh c# có chức năng sau:

Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.

Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên.

Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong các hoạt động giáo dục.

Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.

Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

1 review for Tải source code đề tài quản lý học sinh c# full báo cáo có database

  1. 5 trên 5

    :

    code đề tài quản lý học sinh c#

Thêm đánh giá