Tải code website quản lý nhân sự php laravel có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn sinh viên tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Code website quản lý nhân sự php laravel có báo cáo kèm theo rất hay cho các bạn sinh viên tham khảo có những chức năng chính như sau: Quản lý hệ số lương, quản lý phụ cấp, quản lý ứng lương, quản lý bảo hiểm, quản lý hợp đồng nhân viên, quản lý nghỉ việc, quản lý khen thưởng kỷ luật, quản lý chấm công, quản lý nhân viên, Xuất báo cáo thông tin bảng nhân viên ra Excel, pdf … Các bạn tải code về tham khảo làm đồ án trên lớp hoặc làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình php laravel.

Code quản lý nhân sự laravel, đồ án quản lý nhân sự php.

Một số hình  ảnh demo website quản lý nhân sự php laravel:

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Code website quản lý nhân sự php laravel kèm báo cáo

Một số source code php laravel khác bạn có thể tham khảo:

Share code website bán hàng công nghệ php thuần full chức năng đã test

Báo cáo tốt nghiệp website cổng thông tin trường học php – Laravel

1 review for Tải code website quản lý nhân sự php laravel có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    code website quản lý nhân sự php

Thêm đánh giá