Tải code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo . Với nhiếu tính năng hay như in ấn hóa đơn. quản lý nhân viên rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý bán hàng c# có những tính năng sau:

In hóa đơn đặt hàng, Quản lý đơn hàng
1.    Nhân viên kinh doanh chọn chức năng lập đơn hàng

2.    Hệ thống hiển thị màn hình lập đơn đặt hàng

3.    Nhân viên kinh doanh chọn chức năng lập phiếu

4.    Hệ thống hiển thị màn hình lập phiếu và hiển thị các nhà cung cấp

5.    Nhân viên kinh doanh chọn nhà cung cấp và nhấn button Lập phiếu mới

6.    Hệ thống lấy Mã phiếu và hiển thị trên màn hình

7.    Hệ thống lấy các sản phẩm thuộc nhà cung cấp

8.    Hệ thống kích hoạt button thêm sản phẩm

9.    Nhân viên kinh doanh nhập thông tin mã sản phẩm và số lượng cần đặt

10. Hệ thống hiển thị danh sách các mã sản phẩm thuộc nhà cung cấp 

11. Người dùng chọn sản phẩm cần đặt

12. Hệ thống hiển thị tên sản phẩm theo mã

13. Nhân viên kinh doanh nhấn button Thêm sản phẩm

14. Hệ thống tính tiền và hiển thị sản phẩm cho đơn đặt hàng

15. Nhân viên kinh doanh chọn nút Lưu và In

16. Hệ thống thêm hóa đơn đặt hàngvà chi tiết đơn đặt hàng

17. Hệ thống in hóa đơn đặt hàng cho nhân viên

1 review for Tải code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải code phần mềm quản lý bán hàng c#

Thêm đánh giá