Source code website quản lý khách sạn php thuần có cáo báo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code website quản lý khách sạn php thuần có cáo báo. Đây là source code đồ án môn lập trình cơ sở dữ liệu hay cho các bạn tham khảo làm đồ án. Code đã test và chạy rất tốt trên localhost.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Source code website quản lý khách sạn php thuần :

Source code website quản lý khách sạn php thuần có cáo báo

Source code website quản lý khách sạn php thuần có cáo báo

Source code website quản lý khách sạn php thuần có cáo báo

Source code website quản lý khách sạn php thuần có cáo báo

Source code website quản lý khách sạn php thuần có cáo báo

Source code website quản lý khách sạn php thuần có cáo báo

 

Source code website quản lý khách sạn php thuần có nội dung báo cáo như sau:

Mục lục………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………….. 3
1.Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………………………………… 3
CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN THỰC TẾ ………………………………………………………………………………………. 3
2.1. Quy trình hoạt động: ……………………………………………………………………………………………………. 3
2.2. Mô tả chức năng hê thống:……………………………………………………………………………………………. 4
2.3 Mô hình thực thể – liên kết:……………………………………………………………………………………………. 6
2.4 Bảng chi tiết các thuộc tính. …………………………………………………………………………………………… 7
2.5 Mô hình dữ liệu quan hệ………………………………………………………………………………………………. 10
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN ……………………………………………………………………………………11
3.1.Đăng nhập:……………………………………………………………………………………………………………………11
3.2. Trang chủ:……………………………………………………………………………………………………………………11
3.3. Thêm khách hàng: ……………………………………………………………………………………………………… 12
3.4. Đặt phòng: …………………………………………………………………………………………………………………. 12
3.5.Sử dụng dịch vụ: …………………………………………………………………………………………………………. 13
3.6.Đổi phòng:…………………………………………………………………………………………………………………… 14
3.7.Hóa đơn:……………………………………………………………………………………………………………………… 14
3.8.Thống kê: ……………………………………………………………………………………………………………………. 15
3.9.Thông tin check out của khách hàng: …………………………………………………………………………… 17
3.10.Tìm kiếm khách hàng:……………………………………………………………………………………………….. 17
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN…………………………………………………………………………………………………… 18
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………….. 18
5.1 Kết quả đạt được: ……………………………………………………………………………………………………….. 18
5.2 Hướng phát triển hệ thống:………………………………………………………………………………………….. 18
CHƯƠNG 6: KHÓ KHĂN……………………………………………………………………………………………………. 18
CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………… 19

Một số source code gần giống bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Báo cào và source code đặt phòng khách sạn online php thuần

Tải source code quản lý khách sạn php thuần có báo cáo

1 review for Source code website quản lý khách sạn php thuần có cáo báo

  1. 5 trên 5

    :

    code hay có báo cáo kèm theo

Thêm đánh giá