Tải source code quản lý khách sạn php thuần có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn php thuần có báo cáo. Đây là code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php. 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý khách sạn php thuần có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn php thuần có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn php thuần có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn php thuần có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn php thuần những nội dụng sau:

1      Thông tin nhóm… 2

2      Mô hình quan niệm… 3

3      Thiết kế kiến trúc. 4

3.1     Sơ đồ kiến trúc. 4

3.2     Sơ đồ lớp (Class Diagram). 4

3.3     Đặc tả các lớp đối tượng. 4

3.3.1        Lớp C1.. 4

3.3.2        Lớp C2.. 5

4      Thiết kế dữ liệu.. 6

4.1     Sơ đồ dữ liệu.. 6

4.2     Đặc tả dữ liệu.. 6

5      Thiết kế giao diện người dùng. 7

5.1     Sơ đồ và danh sách màn hình.. 7

5.2     Đặc tả các màn hình giao diện.. 7

5.2.1        Màn hình “A”. 7

5.2.2    Màn hình “B”  7

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý khách sạn php thuần có báo cáo”