Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có full data, báo cáo rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án trên lớp.

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có nội dung báo cáo như sau:

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU`

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………….. 1
 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………….. 1
 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………….. 1
 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………….. 2
 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………….. 2
 6. BỐ CỤC NIÊN LUẬN…………………………………………………………………… 2

PHẦN 2: NỘI DUNG

 1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU……………………………………………………………………… 3
  • YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG……………………………………………………………… 3
   • Yêu cầu chức năng………………………………………………………… 3
   • Yêu cầu phi chức năng………………………………………………………… 3
  • YÊU CẦU HỆ THỐNG……………………………………………………………. 4
   • Mục tiêu của hệ thống ………………………………………………………………. 4
   • Mô hình của hệ thống……………………………………………………….. 4
  • SƠ ĐỒ USECASE………………………………………………………… 5
  • MÔ TẢ SƠ ĐỒ USE CASE………………………………………………………………. 7
 2. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP……………………………………………………………………. 8
  • MÔ HÌNH MVC……………………………………………………………….. 8
  • CÁC NGÔN NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG……………………………………………………………. 10
  • THIẾT KẾ CÁC LỚP……………………………………………………………….. 11
   • Model……………………………………………………. 11
   • Controller……………………………………………….. 11
   • Util……………………………………………………….. 12
  • THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU……………………………………………………………… 12
 3. CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP………………………………………………………………….. 16
  • TỔNG QUAN CÁC CHỨC NĂNG……………………………………………………………. 16
  • CÀI ĐẶT CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG……………………………………………………………. 18
   • Chức năng đăng nhập………………………………………………………. 19
   • Chức năng đăng ký…………………………………………………………. 21
   • Chức năng quản lí giỏ hàng………………………………………………………. 22
   • Chức năng đặt hàng………………………………………………………. 25
   • Chức năng quản lí măt hàng………………………………………………………. 28
   • Chức năng quản lí khuyến mãi………………………………………………………… 32
   • Chức năng quản lí đơn đặt hàng………………………………………………………. 33
   • Chức năng quản lí tin tức………………………………………………………… 35
   • Chức năng quản lí bình luận……………………………………………………….. 38
   • Chức năng liên hệ (phản hồi)……………………………………………………….. 38
   • Chức năng đánh giá website…………………………………………………… 41
  • CÁC CHỨC NĂNG VÀ DỊCH VỤ KHÁC……………………………………………………………. 43

PHẦN 3: KẾT LUẬN

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC…………………………………………………………….. 44
 2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO WEBSITE……………………………………………………….. 52

 

 

1 review for Source code website bán hàng java (Jsp và Severlet ,framework Spring) có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay

Thêm đánh giá