Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo. Đây là code đồ án môn học c# hay cho các bạn tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Source code hệ thống quản lý khách sạn c#:

Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có nội dung báo cáo sau:

YÊU CẦU VÀ PHÂN CÔNG.. 1

MỤC LỤC.. 2

  1. Thiết kế và cài đặt chức năng. 2

1.1     MainMenu.cs. 3

1.2     Signin.cs. 3

1.3     Login.cs. 5

1.4     Option_cl.cs. 6

1.5     HotelSearching.cs. 7

1.6     RoomSetting.cs. 8

1.7     Option_sv.cs. 9

1.8     InvoiceAdding.cs. 10

1.9     InvoiceSearching.cs. 10

1.10       Report.cs. 12

1.11       Statistic.cs. 13

  1. Yêu cầu về thiết kế. 15
  2. Yêu cầu về chức năng. 15

4.             Đôi lời 15

Một số source code gần giống các bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Chia sẻ source code quản lý khách sạn bằng c# có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full code và báo cáo

1 review for Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

Thêm đánh giá