Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c#  kết nối sql  với nhiều chức năng hay . Trong code có đầy file sql và file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đồ án quản lý vật liêuj xây dựng có những chức năng chính như sau:

 • Hệ Thống: Đổi mật khẩu, Quản lý người dùng, Đăng xuất. 7

+ Đổi mật khẩu. 8

+ Quản Lý người dùng cho phép. 8

+ Đăng xuất 8

 • Dang mục: 8

+ Quản lý nhân viên. 9

+ Bán hàng. 10

+ Quản lý vật tư. 11

+ Nhập hàng. 11

 • Khác. 12

+ Kho hàng. 12

+ Loại vật tư. 12

+ Nhà cung cấp. 13

+ Khách hàng. 14

 • Tìm kiếm.. 14

+  Vật tư. 14

+  Phiếu Nhập: Tìm kiếm theo mã phiếu nhập đã chọn. 15

+ Phiếu Xuất: Tìm kiếm Phiếu Xuất theo mã Hóa đơn. 15

 • Thống Kê. 16

+  Thống kê hóa đơn theo ngày. 16

+  Thống kê doanh thu. 16

 • Windows. 16
 • Trợ Giúp: Hiển thị thông tin người hỗ trợ. 16

Một số hình ảnh đô án :

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

Một số đồ án c# gần giống bạn có thể tham khảo:

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

1 review for Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c# có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Source code đồ án quản lý vật liệu xây dựng c#

Thêm đánh giá