Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql server với nhiều chức năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo. Đặc biệt trong code có đầy đủ file báo cáo và data . code đã test và chạy rất tốt trên vs 2017.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số  chức năng của phần mềm quản lý thư viện c# các bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Quản lý sách
– Mỗi cuốn sách gồm có các thông tin: mã số, tên sách, thể loại, tình trạng, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản, tác giả. 2
– Phần mềm cho phép nhân viên thư viện thêm mới, tra cứu, cập nhật, xoá thông tin về sách. Trong khi đó sinh viên chỉ được quyền tra cứu và xem thông tin sách.
 Quản lý thể loại
– Do sách có rất nhiều loại, để tiện quản lý , thống kê sách cũng như thêm mới sách, phần mềm cho phép quản lý thể loại sách. Thông tin về thể loại bao gồm: Mã loại, tên loại.
– Nhân viên thư viện có thể thêm mới, tra cứu, cập nhật hay xoá thông tin về thể loại sách.
 Quản lý nhà xuất bản
– Sách theo các loại sẽ có nhà xuất bản khác nhau. Thông tin của nhà xuất bản bao gồm: mã số, tên nhà xuất bản.
– Nhân viên thư viện có thể thêm mới, tra cứu, cập nhật hay xoá thông tin về nhà xuất bản
 Quản lý nhân viên
– Thư viện sẽ tồn tại 2 loại nhân viên, nhân viên quản lý và nhân viên thủ kho. Trong đó, nhân viên quản lý có toàn quyền trong hệ thống. Thông tin của cả 2 loại nhân viên gồm: mã số, tên, ngày sinh, ngày vào làm, giới tính, địa chỉ và điện thoại.
– Nhân viên quản lý có thể thêm mới, tra cứu, cập nhật hay xoá thông tin nhân viên.
– Khi thêm mới, cập nhật hay xoá các thông tin về nhân viên, nhân viên quản lý có thể sử dụng chức năng tra cứu nhân viên.
Quản lý tài khoản
– Khi thư viện tuyền dụng nhân viên thủ kho, mỗi nhân viên sẽ được nhân viên quản lý cấp cho một tài khoản đăng nhập vào hệ thống. Thông tin tài khoản bao gồm: Tài khoản, Mật khẩu, Tên hiển thị, Quyền hạn.
– Mỗi sinh viên cũng được người quản lý cấp một tài khoản để sử dụng các thao tác phù hợp trên phần mềm.
– Nhân viên quản lý có thể thêm mới, tra cứu, cập nhật hay xoá thông tin tài khoản của nhân viên và sinh viên.
– Quản lý sách mượn, trả
– Khi độc giả đến thư viện mượn hay trả sách, thông tin sách mượn và trả được ghi lại. Thông tin mượn trả bao gồm: Mã mượn, NV lập phiếu, Tên sách , Ngày mượn, Kỳ hạn trả, Số lượng và Phí mượn sách. Thông tin chi tiết mượn 3 trả bao gồm: Mã mượn, Tên sách, Đã trả (Đã trả = 0 là đang mượn, Ngược lại bằng 1 là trả xong khi đó trường ngày trả có thông tin), Ngày trả, Ghi chú (trễ hạn hay đúng hạn), Trể bao nhiêu ngày hoặc hư hỏng sách sẽ có mức phạt cụ thể).
– Nhân viên thư viện có thể thêm mới, tra cứu, cập nhật hay xoá thông tin về sách đã mượn, trả.
Quản lý thẻ thư viện
– Mỗi độc giả khi đến thư viện mượn, đọc sách đều phải đăng ký thẻ thư viện. Thông tin thẻ bao gồm: Mã thẻ ,ngày cấp, ngày hiệu lực, Ngày hết hạn.
– Nhân viên thư viện có thể thêm mới, tra cứu, cập nhật hay xoá thông tin về thẻ thư viện.
– Quản lý độc giả: Thông tin mỗi độc giả đều được lưu lại để dễ dàng cho nhân viên quản lý và tra cứu khi cần thiết. Thông tin bao gồm: Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, lớp, địa chỉ.
– Chức năng báo cáo thống kê: Cho phép người quản lý dễ dàng thống kê sách cho mượn trong ngày, sách quá hạn, sách đang mượn, sách hư hỏng…

Một số hình ảnh đồ án :

Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo thêm:

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

 

1 review for Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp

Thêm đánh giá