Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code đề tài quản lý thư viện c# kết nối sql server và có báo cáo. Code đã test và chay rất tốt trên VS 2017

Mô tả chi tiết

Source code đề tài quản lý thư viện c# đây là đồ án nhập môn công nghệ phần mềm với nhiều chức năng hay bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

– Lập thẻ độc giả

– Tiếp nhận sách mới

– Tra cứu sách

– Cho mượn sách

– Nhận trả sách

– Phiếu thu tiền phạt

– Lập báo cáo

– Thay đổi quy định quản lý thư viện

Một số hình ảnh đồ án :

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

Một số source code c# quản lý thư viện gần giống bạn có thể tham khảo:

code đề tài quản lý thư viện c#

Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf

1 review for Source code đề tài quản lý thư viện c# có báo cáo -CNPM

  1. 5 trên 5

    :

    code hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá