Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# Đây là code  hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c# . TRong phần mềm có đầy đủ code và sql.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# có những chức năng chính như sau quản lý giáo viên, quản lý học bạ, quản lý học sinh, quản lý điểm học sinh, quản lý môn học , quản lý lớp , quản lý người dùng….. Và rất nhiều chưc năng khác . Dưới đây là một số hình ảnh phần mềm:

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo:

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

1 review for Source code phần mềm quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá