Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đồ án tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net . Trong đồ án có đầy đủ file báo cáo, sql . rất hay cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net có những chức năng chính như sau các bạn có thể tham khảo làm để làm đồ án.

1.Các thông tin quản lý

 • Quản lý năm học
 • Quản lý kỳ học, khối học
 • Quản lý chuyên ban
 • Quản lý môn học
 • Quản lý lớp học
 • Quản lý thông tin học sinh
 • Quản lý các lỗi vi phạm

2.Quy trình quản lý điểm

 • Nhập điểm của từng môn của từng học sinh trong một lớp của một học kỳ và trong một năm học.
 • Tính điểm trung bình môn cho từng môn học
 • Tính điểm trung bình trung học tập của từng hoc sinh trong một kỳ và cả năm.

3.Quy trình phân môn học cho từng ban

 • Chọn ban sau đó chọn từng môn cho ban đó

4.Quy trình phân ban cho từng lớp học

 • Chọn năm học
 • Chọn lớp học
 • Chọn ban cho lớp học này.

5.Quy trình phân lớp cho học sinh

 • Chọn năm học và lớp học
 • Nhập học sinh

6.Quy trình đánh giá kết quả học tập, xét duyệt hạnh kiểm

 • Từ trung bình chung học tập của từng học sinh và trung bình môn của học sinh đó trong từng kỳ và cả năm mà giáo viên đánh giá kết quả học tập
 • Từ kết quả rèn luyện của học sinh giáo viên đánh giá hạnh kiểm của học sinh trong từng kỳ và từng năm.

Một số hình ảnh file báo cáo và đồ án:

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

Một số source code asp.net gần giống bạn có thể tham khảo:

Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự tiền lương asp.net có báo cáo

Chia sẻ miễn phí source code asp.net mvc bán hàng điện thoại

1 review for Đề tài tốt nghiệp website quản lý học sinh và liền lạc phụ huynh asp.net

 1. 5 trên 5

  :

  Đồ án tốt nghiệp hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp

Thêm đánh giá