Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải  source code quản lý học sinh trung học phổ thông c# có đầy đủ báo cáo cho các bạn tham khảo . Code đã test và chạy rất tốt trên vs 2017 – sql server 2015 . các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý học sinh trung học phổ thông c# Đọc dữ liệu từ file Excel và Kết xuất báo cáo ra file . Phần mềm có những chức năng chính sau:

 • Quản lý Học sinh:

–     Tiếp nhận, cập nhật, hủy bỏ hồ sơ học sinh.

–     Tra cứu thông tin học sinh.

–     Tra cứu kết quả học tập của học sinh.

–     Xếp lớp.

–     Quản lý học phí: tiếp nhận, cập nhật thông tin học phí, hóa đơn đóng học phí của học sinh.

–     Quản lý bảo hiểm y tế: tiếp nhận, cập nhật thông tin bảo hiểm y tế, hóa đơn đóng bảo hiểm y tế của học sinh.

–     Quản lý hạnh kiểm, xếp loại hạnh kiểm cho học sinh.

–     Tra cúu thời khóa biểu cho học sinh.

 • Quản lý Điểm:

–     Tiếp nhận, cập nhật, hủy bỏ thông tin môn học.

–     Tiếp nhận bảng điểm môn học.

–     Các xử lý tính toán điểm.

 • Quản lý Giáo viên:

–     Tiếp nhận, cập nhật, hủy bỏ hồ sơ giáo viên.

–     Tra cứu thông tin giáo viên.

–     Tra cứu thời khóa biểu cho giáo viên.

–     Danh sách các yêu cầu

 • Quản lý lớp học:

–     Tiếp nhận hồ sơ lớp học theo từng học kỳ – năm học, giáo viên chủ nhiệm, danh sách học sinh.

–     Tra cứu kết quả học tập, danh sách học sinh thuộc lớp.

 • Thời khóa biểu:

–     Lập thời khóa biẻu tự động.

–     Tra cứu thời khóa biểu theo: học sinh, giáo viên, lớp.

 • Báo cáo, tổng kết:

–     Báo cáo môn học theo học kỳ.

–     Báo cáo tổng kết lớp theo học kỳ.

–     Báo cáo nhân sự theo học kỳ.

–     Báo cáo thông tin học phítheo học kỳ.

–     Báo cáo thông tin BHYT theo học kỳ.

 • Sao lưu và phục hồi hệ thống.
 • Phân quyền chức năng sử dụng hệ thống

Một số hình ảnh phần mềm quản lý học sinh trung học phổ thông c# :

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Source code đồ án phần mềm quản lý học sinh cấp 3 c# có báo cáo

Báo cáo và source code phần mềm quản lý học sinh giáo viên THPT c#

1 review for Báo cáo kèm source code quản lý học sinh trung học phổ thông c#

 1. 5 trên 5

  :

  code quá hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Thêm đánh giá