Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo

Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn đang học môn lập trình c# tham khảo làm đồ án tốt nghiệp hoặc báo trên lớp

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo

Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo

Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo

Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo

Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo

Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo

Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo có những chức năng sau:

  • Các chức năng:
  • Thêm, sửa, xóa, nhân viên,
  • Đăng nhập, đăng ký,
  • Chấm công nhân viên lúc sáng và lúc về,
  • Báo cáo nhân viên mỗi tháng,
  • xuất báo cáo lương của nhân viên,
  • Phân quyền người dùng từng phòng ban

Đăng nhập ứng dụng
Tài khoản: admin
Mật Khẩu:
CSDL trong folder DATABASE

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code phần mềm quản lý châm công c# full database và báo cáo”