Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf là đồ án cuối kỳ môn lập trình c#  với nhiều chức năng hay như quản lý đại lý, quản lý mặt hàng, quản lý hóa đơn, báo cáo thống kê… rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số chức năng Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf :

 • Tiếp nhận đại lý: Người dùng nhập thông tin đại lý mới, sau đó lưu vào cơ sở dữ liệu
 • Tra cứu đại lý: Xem các đại lý hiện đang có, đồng thời cho phép xóa, cập nhật thông tin của các đại lý đó
 • Lập phiếu thu tiền: Thu tiền nợ của các đại lý
 • Quản lý mặt hàng
  • Tra cứu mặt hàng: Xem các mặt hàng đang có, có thể cập nhật thông tin, xóa các mặt hàng
  • Lập phiếu xuất hàng: Xuất các mặt hàng gửi đến các đại lý
  • Thêm mặt hàng: Thêm mặt hàng mới vào cơ sở dữ liệu
 • Lập báo cáo tháng:
  • Báo cáo doanh số: Báo cáo số tiền thu được từ các đại lý, mỗi đại lý chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh thu
  • Báo cáo công nợ: Báo cáo khoản nợ từng tháng của các đại lý
 • Thay đổi quy định
  • Thay đổi số lượng các đại lý
  • Thay đổi số lượng đại lý tối đa trong quận
  • Thay đổi giá mặt hàng

Một số hình ảnh phần mềm quản lý các đại lý c#:

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

Một số source code c# wpf gần giống bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Đồ án đề tài quản lý đại lý c# sql server có báo cáo

1 review for Source code phần mềm quản lý các đại lý c# wpf có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Thêm đánh giá