Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán đồng hồ PHP

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán đồng hồ PHP. Đây là đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán đồng hồ PHP

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán đồng hồ PHP

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán đồng hồ PHP

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán đồng hồ PHP

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán đồng hồ PHP có nội dung sau:

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 5

TÓM TẮT. 6

CHƯƠNG I: BÀI TOÁN QUẢN LÝ THIẾT BỊ 7

1.1 Giới thiệu chung về shop đồng hồ Thơ Tricksy. 7

1.1.2         Công tác quản lý và tổ chức kinh doanh ở Cửa hàng. 7

1.1.3         Sơ đồ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 7

1.1.4.  Các hoạt động chính của công ty. 8

1.1.5. Mục tiêu đến năm 2020. 9

1.1.6.  Định hướng phát triển. 9

1.1.7.  Khảo sát sơ bộ  hiện trạng  hệ thống quản lý của công ty. 9

1.1.8.  Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng. 10

1.2.  Sơ lược về Interenet, World Wide Web và Html được sử dụng trong chương trình  10

1.2.1. Khái niệm cơ bản về Internet 10

1.2.2. World Wide Web. 11

1.2.3.   HTML. 13

1.3. Tìm hiểu về ngôn ngữ PHP. 14

1.3.1. Khái niệm PHP. 14

1.3.2. Tại sao nên dùng PHP. 14

CHƯƠNG II. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ. 15

2.1. Phân tích yêu cầu đề tài 15

2.1.1 Tóm tắt hoạt động của hệ thống mà dự án sẽ được ứng dụng: 15

2.1.2. Phạm vi dự án được ứng dụng. 16

2.1.3. Đối tượng sử dụng. 16

2.1.4. Mục đích của dự án. 17

2.2. Xác định yêu cầu của khách hàng. 17

2.2.1. Hệ thống hiện hành của cửa hàng. 17

2.2.2. Hệ thống đề nghị 17

2.3. Yêu cầu giao diện của website. 19

2.3.1. Giao diện người dùng. 19

2.3.2. Giao diện người quản trị: 19

2.4. Phân tích các chức năng của hệ thống. 20

2.4.1. Các chức năng của đối tượng Customer (Khách vãng lai) 21

2.4.2. Các chức năng của đối tượng Member (thành viên) 23

2.4.3 Chức năng của Administrator 24

2.5. Biểu đồ phân tích thiết kế hệ thống. 26

2.5.1. Biểu đồ hoạt động. 26

2.5.2. Đặc tả Use-case. 38

2.6. Cách tổ chức dữ liệu và thiết kế chương trình cho trang Web. 42

2.6.1.       Bảng giohang. 42

2.6.2.       Bảng hoadon. 43

2.6.3.       Bảng lienhe. 43

2.6.4.       Bảng loaisanpham.. 44

2.6.5.       Bảng nhomsanpham.. 44

2.6.6.       Bảng sanpham.. 44

2.6.7.       Bảng thanhvien. 45

2.6.8.  Sơ đồ thực thể liên kết 45

2.7. Yêu cầu về bảo mật 47

2.8. Thiết kế giao diện. 47

2.8.1. Giao diện trang chủ. 47

2.8.2. Giao diện Form đăng nhập. 48

2.8.3. Giao diện Form tìm kiếm sản phẩm.. 49

2.8.4. Giao diện Form liên hệ. 50

2.8.5. Giao diện trang giỏ hàng. 51

2.8.6. Giao diện Form đăng ký thành viên. 51

2.8.7. Giao diện trang chi tiết sản phẩm.. 52

2.8.8. Giao diện trang quản trị Admin. 53

KẾT LUẬN.. 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 55

 

1 review for Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán đồng hồ PHP

  1. 5 trên 5

    :

    Source code kèm báo cáo tốt nghiệp

Thêm đánh giá