Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đầy là đồ án hay cho các bạn tham khảo. Trong code có đầy đủ file báo cáo và code .

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Các chức năng của phần mềm quản lý điểm sinh viên c#. Thêm,xóa,sửa,xuất sinh viên(giảng viên). Mỗi một trong số họ có thể có một số đặc quyền độc quyền (ví dụ: quản trị viên, có thể quản lý các sinh viên trong trường).

+ Quản trị viên sẽ có thể

– Đăng nhập vào hệ thống.

– Quản lý sinh viên.

– Quản lý giảng viên.

– Tùy chỉnh cài đặt.

– Xem thông tin nhóm thiết kế.

+ Ngoài quản trị viên sẽ có thể:

– Đăng nhập vào hệ thống.

– Quản lý sinh viên.

– Quản lý thông tin cá nhân.

– Tùy chỉnh cài đặt.

– Xem thông tin nhóm thiết kế.

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm quản lý điểm sinh viên:

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sinh viên c# có báo cáo siêu hay

Code đồ án quản lý điểm sinh viên c# sql server có báo cáo

Tải source code hệ thống quản lý sinh viên viết bằng c#

1 review for Share source code quản lý điểm sinh viên c# có báo cáo kèm theo

  1. 5 trên 5

    :

    Share source code quản lý điểm sinh viên c#

Thêm đánh giá