Tải source code hệ thống quản lý sinh viên viết bằng c#

Tải source code hệ thống quản lý sinh viên viết bằng c#. Đây là code hay có nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code hệ thống quản lý sinh viên viết bằng c#

Tải source code hệ thống quản lý sinh viên viết bằng c#

Tải source code hệ thống quản lý sinh viên viết bằng c# có những tính năng sau:

– From đăng nhập, đăng ký sinh viên

– From quản lý giáo viên

– From quản lý học phần

– From quản lý lớp

– From quản lý người dùng

– From quản lý sinh viên

– From tìm kiếm

– From báo cáo thống kê

…. Và nhiều tính năng khác nữa các bạn download về tham khảo nhé

 

Mã đồ án: 122018

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code hệ thống quản lý sinh viên viết bằng c#”