Share miễn phí code quản lý sinh viên viết bằng c# kết nối sql

Code hay cho các bạn đang học lập trình c# tải về tham khảo được tải miễn phí trên 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý sinh viên viết bằng c# có những chức năng chính như: quản lý sinh viên, quản lý lớp, quản lý điểm, quản lý môn học, quản lý môn học theo lớp và nhiều chức năng khác bạn tải về tham khảo thêm.  Dưới đây là một số hình ảnh phần mềm:

Share miễn phí code quản lý sinh viên viết bằng c# kết nối sql

Share miễn phí code quản lý sinh viên viết bằng c# kết nối sql

Share miễn phí code quản lý sinh viên viết bằng c# kết nối sql

Share miễn phí code quản lý sinh viên viết bằng c# kết nối sql

Share miễn phí code quản lý sinh viên viết bằng c# kết nối sql

Share miễn phí code quản lý sinh viên viết bằng c# kết nối sql

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo nhập môn công nghệ phần mềm quản lý khách sạn c#

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share miễn phí code quản lý sinh viên viết bằng c# kết nối sql”