Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ code được viết bằng ngôn ngữ lập trình c#. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý phòng trọ có những chức năng nghiệp vụ chính như sau:

 • Quản lý thông tin Phòng
  • Loại phòng, số phòng, số lượng khách trọ trong phòng
  • Trạng thái phòng (đang sửa chữa, ổn định, còn chỗ, đã đầy)
  • Thông tin khu và tầng
 • Quản lý thông tin Thiết bị
  • Danh mục thiết bị và số lượng thiết bị khi nhập mới, khi phân bổ cho các phòng và khi tháo gỡ thiết bị
 • Quản lý thông tin Khách trọ
  • Xử lý thông tin khách xin thuê vào (hợp đồng thuê) – ra khỏi khu trọ (trả phòng)
  • Xử lý khách trọ vi phạm nội quy
 • Quản lý thông tin khách trọ tạm vắng
 • Quản lý thông tin người thân ở tạm trú
 • Quản lý thông tin điện nước, các dịch vụ phát sinh và thanh toán
  • Thông tin điện nước của mỗi phòng (chỉ số cũ – mới, tiền thanh toán theo tháng)
  • Danh mục dịch vụ phát sinh
  • Lập và in phiếu thu tiền phòng, điện nước, dịch vụ hàng tháng
 • Lập báo cáo – thống kê
  • Những phòng còn nợ tiền điện nước và dịch vụ
  • Doanh thu của khu trọ theo phòng, tháng, năm
 • Quản lý thông tin người sử dụng phần mềm
  • Thông tin tài khoản (tạo tài khoản), mật khẩu (đổi mật khẩu), quyền hạn (phân quyền)

Một số hình ảnh phần mềm và file báo cáo:

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Báo cáo nhập môn công nghệ phần mềm quản lý khách sạn c#

Share code phần mềm quản lý phòng trọ c# full chức năng

1 review for Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net phần mềm quản lý phòng trọ c# sql

 1. 5 trên 5

  :

  Báo cáo cuối kỳ môn lập trình .net

Thêm đánh giá