Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Đây là đồ án môn lập trình c# hay cho các bạn tham khảo trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Hệ thống quản lý phòng mạch tư có những chức năng nghiệp vụ sau:

1. Quy trình khám chữa bệnh.

2. Quy trình quản lí nhân viên.

3. Quy trình quản lí lương nhân viên.

3. Quy trình quản lí cơ sở vật chất.

4. Quản lí thu chi

5. Quản lí quy trình quảng cáo phòng mạch tư

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Một số source code c# khác bạn tham khảo thêm:

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo”