Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Các bạn đang tìm kiếm đồ án  quản lý cửa hàng thuốc viết bằng c# thi đây là code hay cho các bạn tham khảo với rất nhiều chức năng nghiệp vụ trong code có đầy đủ file sql và báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý nhà thuốc c# có chức năng sau:

 • Danh mục thuốc
 • Danh mục khách hàng
 • Danh mục nhà cung cấp
 • Danh mục nhà sản xuất
 • Danh mục nước sản xuất
 • Danh mục bác sỹ
 • Quản lý nhập thuốc
 • Quản lý thuốc bán lẻ
 • Quản lý thuốc sắp hết hạn sử dụng
 • Quản lý số dư
 • Quản lý giá bán
 • Báo cáo thống kê

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo

Một số source code c# khác gần giống bạn có thể tham khảo:

Đề tài phần mềm quản lý bán thuốc code c# giao diện đẹp có báo cáo

Source code phần mềm quản lý cửa hàng thuốc c# kết nối sql

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code đề tài tốt nghiệp phần mềm quản lý nhà thuốc c# có báo cáo”