Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Đây là code đồ án môn lập trình trên windows hay cho các bạn tham khảo. Trong đồ án có đây đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có những chức năng nghiệp vụ như sau:

Chủ cửa hàng

– Đăng nhập

– Đổi mật khẩu

– Quản lý nhân viên (thêm, sửa, xoá)

– Quản lý đơn hàng (thêm, sửa, xoá, in hoá đơn)

– Quản lý kho (nhập, tồn kho)

– Quản lý thu chi

– Tính lương cho nhân viên

Nhân viên bán hàng

– Đăng nhập

– Thêm hoá đơn

– In hoá đơn

Nhân viên kho

– Đăng nhập

– Tạo phiếu nhập kho

Máy in

– In hoá đơn, Phần mềm Excel – Xuất dữ liệu

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo

Một số source code c# khác bạn tham khảo thêm:

Share miễn phí source code phần mềm quản lý quán cà phê c# sql

Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code phần mềm tính tiền và quản lý bán hàng c# có báo cáo”