Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là đồ án môn lập trình c# hay cho các bạn tham khảo. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số chức năng chính cửa phần mềm quản lý cửa hàng:

  • Các chức năng quản lý thêm, sửa, xóa gồm: Quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm, quản lý nhà cung cấp sản phẩm, quản lý sự kiện khuyến mãi,… .
  • Chức năng thống kê doanh thu từng sản phẩm, tất cả các sản phẩm đã bán ra theo ngày, tháng, năm thống kê .
  • Chức năng phân tạo tài khoản nhân viên và phân quyền đăng nhập.
  • Chức năng bán hàng : Gồm thêm, sửa, xóa hóa đơn và chi tiết hóa đơn.
  • Chức năng phân quyền đăng nhập : Quyền admin ( Quyền đăng nhập dành cho người quản trị hay chủ cửa hàng có thể sử dụng tất cả các chức năng trừ chức năng bán hàng ), Quyền nhân viên quản lý ( chỉ có quyền thêm, sửa đối với chức năng quản lý và quyền bán hàng), đối với nhân viên bán hàng chỉ cò thể sử dụng chức năng bán hàng.

Một số hình ảnh file báo cáo và phần:

Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

Một số source code c# phần mềm quản lý cửa hàng khác bạn có thể tham khảo:

Tải miễn phí đề tài quản lý cửa hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý cửa hàng tiện lợi c# kết nối sql

1 review for Share code và báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c# data sql

  1. 5 trên 5

    :

    báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng c#

Thêm đánh giá