Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Đây là source code đồ án môn lập trình c# hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Trong code có đầy đủ file báo cáo và code.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý phòng khám đa khoa có những chức năng chính như sau:

− Quản lý được tài khoản người dùng cũng như phân quyền người dùng theo 3 vai trò
chính: chủ phòng khám, bác sĩ và tiếp tân (giữ vai trò thu ngân)
− Quản lý được toàn bộ thông tin cần thiết của bác sĩ.
− Quản lý được toàn bộ thông tin liên quan đến bệnh nhân như: Thông tin cơ bản,
thông tin nghiệp vụ (tiền sử bệnh án, thông tin chuẩn đoán bệnh)
− Quản lý được lịch hẹn, xem thông tin lịch khám, phòng khám.
− Sử dụng thuật toán tô màu đồ thị để sắp xếp lịch làm việc của nhân viên.
− Quản lý được danh thu phòng khám

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Share code hệ thống quản lý phòng mạch tư c# sql có báo cáo

Báo cáo cuối kỳ phần mềm quản lý phòng mạch c# wpf có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code phần mềm quản lý phòng khám đa khoa c# full báo cáo”