Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Đây là source code đề tài tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c# rất hay cho các bạn tham khảo . Trong code có đầy đủ file báo cáo và code.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý xuất nhập tồn kho có những chức năng nghiệp vụ như sau:

  • Phân quyền người dùng :

Người quản trị hệ thống sẽ thực hiện việc phân quyền người dùng để mỗi người dùng hệ thống có một tài khoản đăng nhập vào hệ thống.

  • Đăng nhập và Đăng xuất :

Quản lý, Nhân viên sử dụng chức năng này để có thể vào hệ thống và sử dụng các chức năng tương ứng với các quyền của mình mà các quyền này đã được tạo ra bởi Người Quản trị

  • Quản lý Mặt Hàng :

Nhân viên xuất nhập sẽ sử dụng chức năng này để quản lý các Mặt hàng sau mỗi đợt nhập vào kho những mặt hàng mới. Chức năng này phục vụ cho các chức năng xuất nhập kho.

  • Quản lý Nhóm Hàng :

Nhân viên xuất nhập sẽ sử dụng chức năng này để quản lý các Nhóm hàng sau mỗi đợt nhập vào kho những mặt hàng mới. Chức năng này phục vụ cho các chức năng xuất nhập kho.

  • Lập Phiếu Xuất :

Nhân viên xuất nhập lập phiếu xuất sẽ sử dụng chức năng này để lập phiếu xuất khi có Khách hàng đến mua hàng.

  • Lập Phiếu Nhập :

Nhân viên xuất nhập sẽ sử dụng chức năng này để lập phiếu nhập khi có Khách hàng đến mua hàng mà hàng trong kho đã hết hoặc nhập hàng theo yêu cầu từ nhà cung cấp.

  • Tra cứu:

Chương trình hỗ trợ chức năng này cho Nhân viên, Giám đốc để tra cứu thông tin về mặt hàng, khách hàng, công nợ, doanh thu…

  • Các báo cáo theo từng danh mục.

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Source code quản lý kho hàng tạp hóa c# sql có báo cáo kèm theo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code luận văn tốt nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho c# sql có báo cáo”