Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c#  kết nối sql server với nhiều chức năng hay . Trong code có đầy đủ code, file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các chức năng chính của phần mềm quản lý kho hàng c# với nhiều chức năng chính như:

 • Khu Vực: danh sách khu vực khách hàng.
 • Khách Hàng: danh sách khách hàng / nhà cung cấp.
 • Kho: danh sách kho hàng.
 • Nhóm Hàng: danh sách nhóm hàng.
 • Hàng Hóa: danh sách hàng hóa.
 • Nhân Viên: danh sách nhân viên.
 • Cửa Hàng: danh sách cửa hàng.
 • Kho Hàng.
 • Nhập: nhập hàng.
 • Xuất: xuất hàng.
 • Tồn Kho: báo cáo hàng tồn kho.
 • Xuất Nhập Tồn: báo cáo số lượng hàng hóa xuất – nhập – tồn theo khoảng thời gian.
 • Thẻ Kho: báo cáo thẻ kho.
 • Lịch Sử: báo cáo lịch sử giao dịch hàng hóa.
 • Thu Chi: quản lý thu tiền – chi tiền.
 • Công Nợ: báo cáo công nợ khách hàng / nhà cung cấp.
 • Thẻ Nợ: báo cáo thẻ nợ.
 • Công Nợ Chứng Từ: báo cáo công nợ theo chứng từ.
 • Doanh Thu: báo cáo doanh thu nhập – xuất hàng

Một số hình ảnh code và file báo cáo:

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Luận văn tốt nghiệp quản lý điểm tuyển sinh đại học c# có báo cáo

1 review for Báo cáo kèm source code phần mềm quản lý kho hàng c# full chức năng

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá