Share code đề tài quản lý học sinh – Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo

Đây là code đồ án hay cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tham khảo. Đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý học sinh sinh viên được viết bằng c# có những chức năng chính như sau: quản lý thông tin sinh viên, quản lý sinh viên theo ngành, quản lý học bổng, quản lý theo lớp, quản lý điểm sinh viên, khen thưởng kỷ luật, quản lý học bổng, quản lý theo khoa, báo cáo thống kê và rất nhiều chức năng khác.

Một số hình ảnh phần mềm:

Share code đề tài quản lý học sinh - Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo

Share code đề tài quản lý học sinh – Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo

Share code đề tài quản lý học sinh - Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo

Share code đề tài quản lý học sinh – Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo

Share code đề tài quản lý học sinh - Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo

Share code đề tài quản lý học sinh – Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo

Share code đề tài quản lý học sinh - Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo

Share code đề tài quản lý học sinh – Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo

Một số source code c# khác quản lý sinh viên bạn tham khảo thêm:

Share code phần mềm quản lý sinh viên c# sql có báo cáo ( Đồ án môn CSDL )

Chia sẻ luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý học sinh code c# có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code đề tài quản lý học sinh – Sinh viên viết bằng c# kèm báo cáo”