share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

Đây là báo cáo đồ án môn công nghệ phần mềm code được viết bằng ngôn ngữ lập trình c#. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý thư viện có những chức năng chính như sau bạn có thể tham khảo thêm: Lập thẻ độc giả, tiếp nhận sách mới, tra cứu sách, cho mượn sách , nhận trả sách , lập phiếu thu tiền phạt, lập báo cáo …

Một số hình ảnh phần mềm :

share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Đề tài thực tập code phần mềm quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm”