Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là bài tập lớn môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu code được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# rất hay cho các bạn tham khảo. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý thư viện có những chức năng nghiệp vụ chính như sau:

Quản lý mượn, trả: Khi người mượn (sinh viên) đến mượn sách. Nếu thông tin không đáp ứng yêu cầu được mượn (chưa đóng tiền) thì đưa ra thông báo từ chối, nếu đáp ứng được thì lập phiếu mượn cho người mượn (sinh viên). Khi người mượn trả sách, phiếu trả sẽ được lập cho người mượn dựa trên sự so khớp.
Quản lý độc giả: Sinh viên đang học tại trường sẽ được lưu thông tin ở trên hệ thống. Đồng thời hệ thống sẽ sẽ quản lý các giao dịch thông tin liên quan tới độc giả.
Quản lý sách: Nhập mới thông tin sách, sửa chữa thông tin, xóa bỏ những sách không còn được sử dụng.
Quản lý nhân viên: Admin có quyền thao tác quản lý thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên.
Quản lý thông kế: Lấy thông tin từ các bảng cần thiết trong giao dịch để đưa ra số liệu: Tổng độc giả, số đọc giả đang mượn, số độc giả quá hạn trả, số độc giả chưa đóng phí, sách đang mượn, sách tồn, sách quá hạn chưa trả.

Một số hình ảnh phần mềm:

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

Một số cource code c# quản lý thư viện khác bạn tham khảo thêm:

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

 

1 review for Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    quản lý thư viện trường đại học code c#

Thêm đánh giá