Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Đây là đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. Trong đồ án có đầy đủ code và báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý kinh doanh viết bằng c# có những chức năng chính như sau:

– Quản lý các thông tin liên quan đến hàng hóa: Thông tin mặt hàng, giá bán, bảo hành, thông tin tồn kho, thông tin lượng hàng nhập xuất.

– Quản lý các thông tin liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: Hóa đơn bán hàng, hóa đơn nhập hàng, thông tin hợp đồng bán hàng, thông tin xuất kho, thông tin nhập kho.

– Quản lý các thông tin liên quan đến công ty: Thông tin phòng ban, chức vụ, thông tin nhân sự.

– Quản lý thông tin các đối tác của công ty: Thông tin khách hàng, nhà cung cấp, thông tin bán hàng và mua hàng của nhà cung cấp và  khách hàng.

– Quản lý các thông tin liên quan đến doanh thu từ bán hàng: Thông tin nợ của khách hàng, thông tin nợ nhà cung cấp, thông tin chi từ nhập hàng, thông tin thu từ bán hàng, thông tin doanh thu tổng hợp.

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ứng dụng quản lý nhân sự c# wpf có báo cáo

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code báo cáo tốt nghiệp phần mềm quản lý kinh doanh c#”