Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Đây là đồ án môn công nghệ phần mêm code được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# kết nối sql . Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Mô tả chi tiết chức năng phần mềm quản lý khách hàng :

 • Hệ thống có chức năng tìm kiếm bao gồm: Tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm lịch sử giao dịch, tìm kiếm thông tin dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng thiết bị.
 • Báo cáo-thống kê: Hàng tháng nhà quản lý có nhiệm vụ thống kê tình hình dịch vụ khách hàng trong tháng, tổng hợp lịch sử giao dịch của nhân viên, thống kê lượng khách hàng mới trong tháng.
 • Ban giám đốc: Xem báo cáo lịch sử làm việc nhân viên, xem báo cáo tình hình giao dịch trong tháng.
 • Dữ liệu đầu vào: Qua mô tả bài toán như trên thì hệ thống được xây dựng với dữ liệu đầu vào bao gồm có:
 • Thông tin khách hàng: Tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.
 • Thông tin nhân viên: Tên nhân viên, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • Thông tin phiếu yêu cầu: Tên khách hàng, thời gian yêu cầu, chi tiết yêu cầu của khách hàng.
 • Dữ liệu đầu ra của hệ thống:
 • Thông tin phiếu hẹn: Tên khách hàng, yêu cầu khách hàng, phương án giải quyết yêu cầu, độ ưu tiên của yêu cầu, tình trạng xử lý, thời gian hẹn khách hàng.
 • Báo cáo thống kê: Danh sách khách hàng mới, lịch sử làm việc của nhân viên, thông tin các giao dịch phát sinh với khách hàng.
 • Quan hệ giữa dữ liệu đầu ra và các chức năng của hệ thống: Với mỗi dữ liệu đầu ra tương ứng với chức năng của hệ thống như sau:
 • Thứ nhất, đầu ra của chức năng quản lý dịch vụ khách hàng là phiếu hẹn và lịch hẹn khách hàng.
 • Thứ hai, các dữ liệu đầu ra như danh sách khách hàng mới, lịch sử làm việc của nhân viên, thông tin giao dịch phát sinh với khách hàng tương ứng với chức năng báo cáo thống kê của hệ thống.

Một số hình ảnh phần mềm và file báo cáo:

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

vShare code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

vShare code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#

Một số source code c# khác  bạn có thể tham khảo thêm:

share code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý sinh viên c# sql có báo cáo ( Đồ án môn CSDL )

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code đồ án môn công nghệ phần mềm quản lý khách hàng c#”