Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo. Đây là code đồ án hay rất phù hợp cho các bạn đang học lập trình c# tham khảo làm đồ án với các chức năng như báo cáo thống kề doanh thu, quản lý các đại lý, báo cáo tồn kho …

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Đồ án quản lý vật tư c# :

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Đồ án quản lý vật tư c# có nội dung báo cáo như sau:

Chương 1 – Hiện trạng: 4

1.1       Hiện trạng tổ chức. 4

1.2       Hiện trạng nghiệp vụ (chức năng và phi chức năng). 5

1.3       Hiện trạng tin học (phần cứng, phần mềm, con người ). 7

 1. Phần cứng. 7
 2. Phần mềm. 7
 3. Con người. 8

Chương 2 – Phân tích:. 8

 1. Lược đồ phân chức năng (FDD). 8
 2. Lược đồ FDD.. 8
 3. Bảng giải thích/mô tả các chức năng. 9
 4. Đặc tả và Mô hình hóa nghiệp vụ (DFD Model). 9

2.1       Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Thông tin đại lí. 10

2.2     Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Quản lí sản phẩm đại lí. 11

2.3     Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Quản lí khách hàng. 11

2.4     Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Quản lí tiền nợ Đại lí. 12

2.5     Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Quản lí tiền nợ Khách hàng. 13

2.6     Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Quản lí mua hàng (nhập hàng). 14

2.7     Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Quản lí sản phẩm trong cửa hàng. 16

2.8     Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Quản lí bán hàng. 17

2.9     Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Báo cáo sản phẩm tồn kho. 18

2.10 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Báo cáo doanh số (theo tháng). 19

2.11 Sơ đồ luồng dữ liệu  cho yêu cầu Báo cáo tiền nợ đại lý. 20

2.12 Sơ đồ luồng dữ liệu  cho yêu cầu Báo cáo tiền nợ khách hàng. 21

2.13  Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu Thống kê % sản phẩm bán theo doanh thu. 22

 1. Mô hình hóa dữ liệu (ERD Model). 24

Chương 3: Thiết kế. 24

 1. Thiết kế giao diện. 24

1.1     Sơ đồ liên kết màn hình. 24

1.2     Danh sách màn hình & mô tả chức năng từng màn hình. 25

1.3     Mô tả xử lý sự kiện từng màn hình. 26

 1. Thiết kế dữ liệu (RD – Relationship Diagram – Mô hình quan hệ). 36

2.1     Sơ đồ RD cả hệ thống. 36

2.2     Giải thích từng bảng, kiểu dữ liệu. 36

2.3     Khóa & ràng buộc toàn vẹn. 38

2.4     Thiết kế dữ liệu mức vật lý. 40

 1. Thiết kế kiến trúc. 41

3.1     Mô hình tổng thể kiến trúc. 41

3.2     Danh sách các componet/Package. 41

Chương 4: Cài đặt 42

 1. Công nghệ sử dụng. 42
 2. Vấn đề khi cài đặt. 42
 3. Mô tả giải pháp&kỹ thuật. 42

Chương 5: Kết luận  42

 

Ngoài Đồ án quản lý vật tư c# bạn có thể tham khảo code khác ở dưới:

Đồ án cuối ký quản lý vật tư c# có báo cáo và database

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo”