Đồ án cuối ký quản lý vật tư c# có báo cáo và database

Đồ án cuối ký quản lý vật tư c# có báo cáo và database. Với nhiều tính năng hay kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Mô tả chi tiết

Đồ án cuối ký quản lý vật tư c# có báo cáo và database

Đồ án cuối ký quản lý vật tư c# có báo cáo và database

Đồ án cuối ký quản lý vật tư c# có những chức năng sau:

 1. Phần đăng nhập vào phần mềm với tài khoản admin để bảo mật hơn khi quản lý công việc.
 2. Các chức năng quản lý việc kinh doanh:
  • Nhập hàng:
   • Nhận phiếu hàng khi nhập hàng mới.
   • Xuất tiền nợ với các đại lý.
  • Xuất hàng
   • Xuất phiếu hóa đơn khi bán hàng.
   • Báo cáo số lượng hàng tồn trong kho.
   • Báo cáo doanh số.
 3. Ngoài ra còn có các chức năng phụ như: Đăng xuất, đổi mật khẩu, đăng ký tài khoản mới, đổi giao diện…

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đồ án cuối ký quản lý vật tư c# có báo cáo và database”