Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo. Đây là code hay cho các bạn đang học lập trình c# tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Các chức năng hay như in ấn báo cáo thống kê sách…

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh code quản lý bán sách c#:

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

Đồ án quản lý bán sách c# có những chức năng cơ bản sau:

 • Đăng nhập và đăng xuất:

Quản lý, nhân viên sử dụng chức năng này để có thể vào hệ thống và sử dụng các chức năng của chương trình.

 • Quản lý sách:

Nhân viên (kể cả quản lý) sử dụng chức năng này để quản lý sách sau những lần nhập thêm sách hay bán sách.

 • Lập hóa đơn bán sách:

Nhân viên và quản lý sử dụng chức năng này để lập hóa đơn bán sách khi khách hàng mua sách.

 • Lập phiếu nhập sách:

Nhân viên và quản lý sử dụng chức năng này để lập phiếu nhập khi nhập sách theo yêu cầu của bộ phận kinh doanh.

 • Lập phiếu thu tiền:

Nhân viên (kể cả quản lý) sử dụng chức năng này để lập phiếu thu tiền cho khách hàng khi khách hàng thanh toán tiền sách hoặc tiền nợ.

 • Tra cứu:

Quản lý và nhân viên sử dụng chức năng này để tra cứu các thông tin của sách và khách hàng. Riêng quản lý có thể tra cứu được thông tin của nhân viên.

 • Lập báo cáo tồn sách và báo cáo công nợ:

Nhân viên sử dụng chức năng này để lập báo cáo tồn sách hay công nợ khi có yêu cầu.

 • Thay đổi quy định:

Quản lý sử dụng chức năng này để thay đổi một số quy định khi cần thiết.

1 review for Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp

Thêm đánh giá