Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Đây là đề tài môn Lập trình windown hay cho các bạn tham khảo làm đồ án . Trong code có đầy đủ file báo cáo và sql .

Mô tả chi tiết

Đây là đề tài môn học lập trình windown nâng cao xây dựng phần mềm quản lý bán hàng máy tính với nhiều chức năng hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c# với giao diên DevExpress siêu đẹp.

Dưới đây là một số chức năng chính của phần mềm:

  • Chức năng bán hàng
  • Chức năng quản lý khách hàng.
  • Chức năng quản lý nhân viên.
  • Chức năng quản lý tài khoản.
  • Chức năng quản lý xuất nhập kho.
  • Chức năng thống kê doanh thu.
  • Phân quyền sử dụng chức năng.

Một số hình ảnh phần mềm quản lý bán hàng máy tính :

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Một số đồ án c# khác cho các bạn tham khảo:

Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Source code bán hàng quần áo c# database mysql

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo”