Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo – Data mysql

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo – Data mysql. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án totod nghiệp sử dụng c#. Code đã test và chạy rất tốt.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Quản lý kho hàng c#:

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cá

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cá

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Quản lý kho hàng c# có nội dung báo cáo như sau:

MỤC LỤC

  1. GIỚI THIỆU 5

1.1. Mục đích tài liệu. 5

1.2. Phạm vi tài liệu. 5

1.3. Thuật ngữ và các từ viết tắt. 5

1.4. Tài liệu tham khảo. 5

1.5. Mô tả tài liệu. 5

  1. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM 7

2.1. Yêu cầu chung của phần mềm… 7

2.2. Mục tiêu của phần mềm… 7

2.3. Đối tượng người dùng. 7

2.4. Mô hình tổng thể của phần mềm… 7

  1. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 9

3.1. Xây dựng modul quản lý toàn kho. 9

3.1.1. Sự kiện kích hoạt 9

3.1.2. Mô hình quy trình nghiệp vụ. 9

3.1.3. Mô tả các bước. 10

3.2. Xây dựng modul quản lý nhập hàng. 11

3.2.1. Sự kiện kích hoạt 11

3.2.2. Mô hình quy trình nghiệp vụ. 11

3.2.3. Mô tả các bước. 12

3.3. Xây dựng modul quản lý xuất hàng. 18

3.3.1. Sự kiện kích hoạt 18

3.3.2. Mô hình quy trình nghiệp vụ. 19

3.3.3. Mô tả các bước. 19

3.4. Xây dựng modul quản lý nhân sự.. 22

3.4.1. Sự kiện kích hoạt 22

3.4.2. Mô hình quy trình nghiệp vụ. 23

3.4.3. Mô tả các bước. 23

  1. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM 24
  2. CÁC YÊU CẦU KHÁC 25

5.1. Yêu cầu tính dễ sử dụng. 25

5.2. Yêu cầu về tính ổn định. 25

5.3. Yêu cầu về hiệu năng. 25

5.4. Yêu cầu bảo mật. 25

 

Ngoài soucre code c# trên các bạn có thể tham khảo code khác :

Tải Source code quản lý kho c# có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý kho c# full báo cáo

 

1 review for Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo – Data mysql

  1. 5 trên 5

    :

    Đề tài quản lý kho hàng c# đầy đủ code và báo cáo – Data mysql

Thêm đánh giá