Tải source code phần mềm quản lý kho c# full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code phần mềm quản lý kho c# full báo cáo. Đây là code đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code phần mềm quản lý kho c# full báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý kho c# full báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý kho c# full báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý kho c# full báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý kho c# có những tính năng sau:

Chức năng chi tiết:

 • Hệ Thống: chức năng liên quan đến hệ thống phần mềm không ảnh hưởng nghiệp vụ chính của phần mềm.
 • Kết Thúc: kết thúc phần mềm.
 • Sao Lưu: sao lưu dữ liệu phần mềm (backup sql server).
 • Phục Hồi: phục hồi dữ liệu phần mềm (restore sql server).
 • Danh Mục: danh sách dữ liệu có sẵn hổ trợ cho việc nhập liệu những chức năng liên quan đến nghiệp vụ của phần mềm.
 • Khu Vực: danh sách khu vực khách hàng.
 • Khách Hàng: danh sách khách hàng / nhà cung cấp.
 • Kho: danh sách kho hàng.
 • Nhóm Hàng: danh sách nhóm hàng.
 • Hàng Hóa: danh sách hàng hóa.
 • Nhân Viên: danh sách nhân viên.
 • Cửa Hàng: danh sách cửa hàng.
 • Kho Hàng.
 • Nhập: nhập hàng.
 • Xuất: xuất hàng.
 • Tồn Kho: báo cáo hàng tồn kho.
 • Xuất Nhập Tồn: báo cáo số lượng hàng hóa xuất – nhập – tồn theo khoảng thời gian.
 • Thẻ Kho: báo cáo thẻ kho.
 • Lịch Sử: báo cáo lịch sử giao dịch hàng hóa.
 • Thu Chi: quản lý thu tiền – chi tiền.
 • Công Nợ: báo cáo công nợ khách hàng / nhà cung cấp.
 • Thẻ Nợ: báo cáo thẻ nợ.
 • Công Nợ Chứng Từ: báo cáo công nợ theo chứng từ.
 • Doanh Thu: báo cáo doanh thu nhập – xuất hàng.

1 review for Tải source code phần mềm quản lý kho c# full báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Tải source code phần mềm quản lý kho c#

Thêm đánh giá