Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đề tài quản lý bán hàng c# . Đây là source code đề tài quản lý bán hàng hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. Các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh quản lý bán hàng c#:

Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng c# có nội dung báo cáo như sau:

MỤC LỤC.. iii

DANH MỤC HÌNH.. v

DANH MỤC BẢNG.. vi

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 2

1.1. Yêu cầu chung. 2

1.2. Biểu đồ Use-case. 2

1.3. Đặc tả Use-case. 3

1.3. Biểu đồ hoạt động. 7

1.3.1. Chức năng đăng nhập hệ thống. 8

1.3.2. Chức năng đăng xuất hệ thống. 9

1.3.3. Chức năng thêm sản phẩm/khách hàng. 10

1.3.4. Chức năng sửa sản phẩm/khách hàng. 11

1.3.5. Chức năng xóa sản phẩm/khách hàng. 12

1.3.6. Chức năng xem thống kê. 12

1.3.7. Chức năng thanh toán đơn hàng. 13

1.4. Biểu đồ tuần tự.. 13

1.4.1. Chức năng đăng nhập hệ thống. 14

1.4.2. Chức năng đăng xuất hệ thống. 14

1.4.3. Chức năng thêm sản phẩm/khách hàng. 15

1.4.4. Chức năng sửa sản phẩm/khách hàng. 15

1.4.5. Chức năng xóa sản phẩm/khách hàng. 16

1.4.6. Chức năng xem thống kê. 16

1.4.7. Chức năng thanh toán đơn hàng. 17

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 18

2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 18

2.1.1. Bảng Chi tiết đơn hàng. 18

2.1.2. Bảng Đơn đặt hàng. 18

2.1.3. Bảng Hóa đơn. 18

2.1.4. Bảng Khách hàng. 19

2.1.5. Bảng Sản phẩm.. 19

2.1.6. Bảng User. 20

2.2. Diagram… 20

2.3. Các giao diện phần mềm… 21

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 25

3.1. Đánh giá kết quả. 25

3.2. Những điểm cần cải thiện. 25

3.3. Hướng phát triển. 25

CHƯƠNG 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO   26

1 review for Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Đầy là source code hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá