Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đây là đồ án môn lập trình windows sử dụng ngôn ngữ lập trình c# . Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm tính tiền và quản lý cửa hàng được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# kết nối sql. Phần mềm với nhiều chức năng nghiệp vụ hay cho các bạn tham khảo:

1. Chủ cửa hàng

– Đăng nhập

– Đổi mật khẩu

– Quản lý nhân viên (thêm, sửa, xoá)

– Quản lý đơn hàng (thêm, sửa, xoá, in hoá đơn)

– Quản lý kho (nhập, tồn kho)

– Quản lý thu chi

– Tính lương cho nhân viên

2. Nhân viên bán hàng

– Đăng nhập

– Thêm hoá đơn

– In hoá đơn

3. Nhân viên kho

– Đăng nhập

– Tạo phiếu nhập kho

4. Máy in

– In hoá đơn

5. Phần mềm Excel

– Xuất dữ liệu

Một số hình ảnh phần mềm và file báo cáo:

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Tải code quản lý cửa hàng bán sách viết bằng c# đầy đủ chức năng

Lập trình windown phần mềm quản lý bán hàng máy tính code c# có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c# có báo cáo”