Code phần mềm quản lý nhân sự java Swing sql server

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Code quản lý nhấn sự được viết băng ngôn ngữ lập trình java Swing kết nối sql server hay cho các bạn sinh viên tham khảo có những chức năng chính như:

 1. Chức năng quản lí nhân sự

–  Thông tin về hồ sơ lý lịch:

 • Quản lý chi tiết thông tin về người lao động (mã số nhân viên, nơi sinh, ngày sinh, giới tính, đơn vị, chức danh…)
 • Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình
 • Quản lý về trình độ chuyên môn
 • Quản lý quá trình công tác trước khi vào công ty đến hiện tại
 • Theo dõi quá trình khen thưởng, ký luật
 • Thông tin về hợp đồng lao động:
 • Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức có thời hạn, không thời hạn
 • Theo dõi gia hạn hợp đồng
 • Hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng
 • Thông tin về chuyển đơn vị:
 • Theo dõi nhân viên phòng ban
 • Chính sách cho người lao động:
 • Chế độ nghỉ phép, ốm đau.
 1. Chức năng quản lý hệ thống:
 • Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống
 • Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng
 • Thay đổi mật khẩu người dùng
 • Phân quyền cập nhật dữ liệu, từng người sử dụng
 • Phân quyền khai thác, sử dụng chức năng từng nhóm, từng người sử dụng
 1. Chức năng báo cáo
 • Báo cáo danh sách nhân viên

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm quản lý nhân sự java:

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Code phần mềm quản lý nhân sự java sql server

Một số source code java khác bạn có thể tham khảo:

Share báo cáo đồ án phần mềm quản lý thư viện java sql có báo cáo siêu hay

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

1 review for Code phần mềm quản lý nhân sự java Swing sql server

 1. 5 trên 5

  :

  quản lý nhân sự java Swing

Thêm đánh giá